התקשר אלינו עכשיו : 054-7677567

נוהל יומן אירועים

נוהל יומן אירועים – 17082015.1

בכל פעילות יש למלא יומן אירועים ולוודא שהפרטים מדויקים.
גם למצטרפים בחירום שאינם רשומים ביחידת בראל-!
————————————————–

קדם למילוי יומן אירועים
עיין בבסיס התקנות

ההנחיה קובעת שהפעלת מתנדבים המותרת תתקיים על פי התקנות ואו
ובהתאם למתבקש מסגל הפיקוד כאשר גם הם צמודים לחוקים תקנות וההנחיות.

חובתו של סגל פיקוד:
זימון / הפעלה עצמית = רישום ביומן אירועים.
ביצוע נוהל "תקנות להורדת פקודות מס' 17082015"
הקפצת אירוע אמת ע"י המוסמכים לכך.
פעילות פיקוד כפופה על פי, הסמכה / הרשאה / יכולת / הכשרה.

על המתנדב חלים הסעיפים הבאים קדם למילוי יומן אירועים ואו פעילות מבצעית בפרט:
זימון = הענות להקפצה / קריאה.
רישום = מילוי פרטים ביומן אירועים.
תדריך = קבלת תדריך לפני התחלת משימות.
פעילות = על פי הכשרה והסמכה.

כונן הנתקל באירוע או נחשף לידיעה כראשוני:
חייב במתן הגשת עזרה על פי חוק "לא תעמוד על דם רעך, תשנ"ח 1998" – [עיין בחוק] [ויקיפדיה]
במקרה כזה ועל פי הלו"ז ולא יאוחר מסיום האירוע הכונן ימלא יומן אירועים ודו"ח אודות האירוע.

חשוב:
שומרים ומתנהגים בהתאם לחוק בכל שלבי הפעילות.
לא מסכנים אזרחים, מתנדבים ואו את כוחות הביטחון הפועלים בשטח.
אין מסיגים גבול, ולא נכסים לאזורים סגורים ואזורי סיכון כגון מעבר מגודר ואו ירידה משבילים ואו שבילים מסומנים.
שומרים על סביבתנו ורכושו של האחר.

  

Print Friendly, PDF & Email