התקשר אלינו עכשיו : 054-7677567

חוקים ותקנות התנהלות בוצאפ

underConstructionsחוקים תקנות להתנהלות בקבוצות הוצאפ השונות של יחידת בראל

העמוד בשלבי עריכה

תקנות בסיסיות לכל הקבוצות:
ראשית לתקנות, הן נכתבו כדי לשמור על האיכות המבצעיות והרצינות ובכלל גם כדי להגן ולשמור על שקט והתחשבות באחר.

• שבת, פרסום בקבוצות רק בחירום לאומי בלבד באישור מפקד היחידה.
• הפצת מידע בקבוצות המבצעיות מורשית רק למפקד היחידה, בהמשך למתן הרשאה (יפורסם בהמשך לכולם) גם ל- מטה הפיקוד, חמ"ל ארצי, חפ"ק מרחבי, ואו לסגל המורשה באותה הקבוצה.
• במקרה אמת, תפורסם הודעת הקפצה בקבוצה המבצעית. אלה שמאשרים השתתפות יחוברו לקבוצה מבצעית שתיפתח לאותה משימה שנועדה לאותו האירוע.
• הקבוצות הם מבצעיות ואסור לנהל בהם דיון או לפרסם כל תוכן.
• יציאה מהקבוצה תעביר אותך אוטומטית לתפוצת Sms.
• הפצת פרסומות ואו קישורי התחברות לקבוצות אחרות אסורה ועלולה להביא למצב של הסרה מידית מיחידת בראל.

תקנות התנהלות בקבוצות הבאות:

 • קבוצת החדשות:
 • הודעה חדשותית מורשית לכולם
 • הודעה על הקפצה מורשית רק למוסמכים
 • אסור להעלות הודעות הקפצה של יחידות אחרות
 • אסור לפתוח דיון בשום עניין בקבוצה למעט הבהרה חדשותית
 • פעילות שלא משורת הדין בקבוצה תביא להסרה מיידית
 • אסור להעיר לאחר בשום מצב וזה מותר רק למורשים
 • בהמשך עריכה

 

 • קבוצות המוקדים:
 • הודעת ידיעה מורשית לכולם
 • הודעה על הקפצה אסורה /  מורשית רק למורשים
 • אסור להעלות הודעות הקפצה של יחידות אחרות-!
 • אסור לפתוח דיון בשום עניין בקבוצה למעט הבהרת ידיעה
 • פעילות שלא משורת הדין בקבוצה תביא להסרה מיידית
 • אסור להעיר לאחר בשום מצב וזה מותר רק למורשים
 • בהמשך עריכה

 

 • קבוצות המשל"ט:
 • הודעה על הקפצה מורשית רק למוסמכים
 • אסור להעלות הודעות הקפצה של יחידות אחרות
 • פעילות שלא משורת הדין בקבוצה תביא להסרה מיידית
 • אסור לפתוח דיון בשום עניין בקבוצה למעט הבהרה פיקודית
 • בהמשך עריכה

 

 • קבוצות מרחביים:
 • הודעה על הקפצה מורשית רק למוסמכים
 • אסור להעלות הודעות הקפצה של יחידות אחרות
 • אסור לפתוח דיון בשום עניין בקבוצה למעט הבהרה פיקודית
 • פעילות שלא משורת הדין בקבוצה תביא להסרה מיידית
 • בהמשך עריכה

 

 • קבוצות הסניפים:
 • הודעה על הקפצה מורשית רק למוסמכים
 • אסור להעלות הודעות הקפצה של יחידות אחרות
 • פעילות שלא משורת הדין בקבוצה תביא להסרה מיידית
 • אסור לפתוח דיון בשום עניין בקבוצה למעט הבהרה פיקודית
 • בהמשך עריכה

—————————–

גש לעמוד
פריסה ארצית קבוצות ומידע
הצטרפות ליחידת בראל

Print Friendly, PDF & Email