רח"ל – רשות חרום לאומית

רח-לרשות חרום לאומית

 

 

רשות חירום לאומית – רח"ל

המשרד להגנת העורף נסגר רשמית ב-15/6/2014 לאור החלטת ממשלה מס' 1661 מתאריך ה-1/6/2014. צוות המשרד, תחומי הטיפול שלו וסמכנויותיו אחודו חזרה לתוך משרד הביטחון.

בדצמבר 2012 נסגרה רשות החירום הלאומית (רח"ל) ואוחדה לתוך המשרד להגנת העורף. כלל התפקידים המוזכרים כאן נמצאים היום תחת המשרד להגנת העורף.בדצמבר 2007 הוקמה במשרד הביטחון רשות חירום לאומית (רח"ל), עפ"י החלטת ממשלה, שאמורה לשמש כגורם מתכלל של כלל הארגונים בטיפול בכל מצב חירום בעורף, בדומה לארגון FEMA בארה"ב.

 

רח"ל הוקמה לאחר שבוצע תהליך הפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה במטרה ולנסות ולאסוף את השברים שהיו בעורף (החזית האזרחית), בניסיון להתוות תוכנית ושיתוף פעולה של כלל גופי החירום.

אחת מהמטרות העיקריות של הגנ"ע הינה יצירת תפיסת יסוד של הפעלת החזית האזרחית במצבי חירום, ועל פיה יצירת תוכנית מוכנות, אימון ותרגול של כלל הגורמים. בישראל פועלים מאות גופים בעורף המדינה בהתרחש מצב חירום שמטרתם מתן ושמירת שגרת חיים סבירה לאזרחי ישראל. 255 רשויות מקומיות, כוחות הצלה, מתקנים רגישים, תשתיות חיוניות ומפעלים חיוניים (כ-8400). כל אחד מהם עם תרבות, חזון והתנהגות שונה. המשרד להגנת העורף מנסה בסופו של דבר לייצר תפיסת הפעלה אחת, כדי שכולם יבינו את שפת ההכנה ואת שפת הביצוע, ואולי לקבוע חזון משותף.

היום המשרד מרכז את פעילותו בכוחות ההצלה המיידיים (משטרת ישראל, מד"א וכב"א) וכן פיקוד העורף.

המשרד קובע את תרחישי הייחוס של מדינת ישראל למצבי חירום.

למשרד מספר תפקידים בזמן רעידת אדמה חזקה בישראל, וביניהם:

 • קביעת סדרי עדיפויות ברמה הלאומית ובתיאום כל הגופים
 • בניית תמונת מצב לאומית
 • סיוע לרשויות המקומיות שנפגעו
 • גיוס ותיאום סיוע בינ"ל

תפקידי המשרד בשגרה:

 • להגדיר את תרחישי הייחוס
 • לדאוג להיערכות הארגונים ומשרדי הממשלה למצבי חירום
 • לגבש מדיניות למיגון אישי וציבורי
 • לגבש הצעת מחליטים (הצעות להחלטות הממשלה) בנושא החזית האזרחית
 • לגבש הצעת חוק ראשית ומשנית בנוגע לחזית האזרחית
 • לגבש דרכי פעולה להפעלת המרכז לניהול מצבי חירום שיופעל על ידי רח"ל במשרד הביטחון
 • לגבש יחד עם משרד האוצר את תקציבי החירום במשרדי הממשלה
 • לתכנן ולבצע אימונים ותרגילים ולהדריך את הציבור כיצד להיערך ולהתנהג בזמן חירום

תפקידי המשרד בחירום:

 • להפעיל את חדר המצב
 • להציג בפני שר הביטחון תמונת מצב של החזית האזרחית
 • לרכז את עבודת המטה שליד שר הביטחון ולהציע לו תוכניות פעולה הנדרשות לטיפול בחזית האזרחית
 • לתאם את פעולות ההסברה וההנחיות לציבור
 • להעביר תמונת מצב של החזית האזרחית למרכז לניהול משברים שבמשרד ראש הממשלה

בספריית המסמכים של האתר תוכלו לקרוא את מסמך הסמכויות המלא של המשרד להגנת העורף שהוכן ע"י הכנסת.

מל"ח – משק לשעת חירום. הוקם ב-1955 עפ"י החלטת ממשלה. גוף בין-משרדי, השייך למשרד הביטחון, הפועל בשעת חירום ע"מ להבטיח שהשירותים החיוניים ימשיכו להתקיים (לאזרחים ולצבא). שר הביטחון הוא ראש מל"ח (בפועל נוצר מ"מ קבוע לתפקיד). תפקידו הכנת מפעלים חיוניים ומלאי חירום ע"מ להבטיח אספקת מוצרים חיוניים, תוך מגמה לצמצום הנזקים הכלכליים למשק המדינה. הכנת הרשויות המקומיות להתמודדות עם מצבי חירום (עפ"י חוק), וכן היערכות לקליטת מפונים.

בשנת 2009 מל"ח אוחד לתוך רח"ל, וכיום ראש המשרד להגנת העורף מתפקד גם כראש מל"ח מטעם שר הביטחון.

 

מקור: http://ready.org.il/israel/israeli-authorities/nationalemergencyauthority

Print Friendly, PDF & Email