התקשר אלינו עכשיו : 054-7677567

נדב"ר – נוהל דיבור ברשת

 

נהלי מוקדנים והנהלה דיבור בערוץ הקשר

 

דיבור בגל:

 • על המוקדן לדווח על עליה למשמרת וירידה. – בחריגות יש להודיע לאחראי מוקדנים ולקבל אישור ולהעבירו למנהל תורן.
 • על המוקדן לדבר בקול ברור וצלול המובן לכל הכוננים ולכל מאזיני הערוץ.
 • אין לדווח אירועים פעמיים! – דיווח כפול מבלבל את הכוחות הפועלים בשטח ויוצר מהומה! – לבירורים ניתן לפנות למוקדני משנה או למנהלים תורנים ואו לכל גורם אחר בערוץ באופן פרטי ואו בטלפון.
 • אין צורך להיכנס לפניקה ואו להיסטריה, דבר זה מלחיץ כוננים וכוחות בשטח. – לקחת נשימה עמוקה ולהמשיך הלאה.
 • לפני כניסה למשמרת על המוקדן לעשות היפקדות ולרשום ביומן אירועים שם ומשפחה, קוד קשר, ואם צריך גם טלפון + אזור כוננות. תרשומת זו תועבר למנהל תורן ואו מי מסגל מסד"א ומשם לפיקוד יחידת בראל במייל.
 • משעה 23:00 ועד 07:00 בבוקר למחרת הגל יעבור למתכונת גל שבת.

 

גל שבת:

 • גל שבת יופעל רבע שעה לפני כניסת השבת / חג יצא כחצי שעה לאחר צאת השבת / חג.
 • גל שבת יוחזק ע"י מנהל תורן ואו אחד מסגל ההנהלה של הערוץ.
 • גל שבת יהיה שקט וידווחו רק אירועים חריגים כגון ארני"ם, רפואיים קשים, ארועים משטרתיים דחופים וכו'…

 

אירועים חריגים:

 • אירועים כגון פח"ע, תאונות דרכים קשים וכו'…
 • לאחר החרזת אירועים אלה הגל יעבור לגל במתכונת גל שבת.
 • היחידים המורשים לדווח בערוץ הם, סגל ההנהלה והמוקדנים.
 • אדם אשר ברשותו מידע לגבי האירוע הנ"ל ידווח למוקדן או לאחד מסגל ההנהלה באישי.
 • אין לדווח דיווחים נוספים עד סיום האירוע הנ"ל למעט ארני"ם או ארועים חריגים נוספים אשר מתרחשים במקביל.

 

אירועים ארני"ם – אירוע רב נפגעים

 • לאחר הכרזת אירועים אלה הגל יעבור לגל במתכונת גל שבת.
 • היחידים המורשים לדווח בערוץ הם, סגל ההנהלה מוקדנים וכוננים אשר נמצאים במקום.
 • אדם שברשותו מידע נוסף לגבי האירוע הנ"ל ידווח למוקדן או ואחד מסגל ההנהלה באישי.
 • אין לדווח דיווחים נוספים עד סיום האירוע הנ"ל למעט ארני"ם נוספים אשר מתרחשים במקביל וזאת גם באישי למוקדן או לאחד מסגל ההנהלה!
 • כונן אשר יצא למקום בהגיעו יוחרז כפיקוד חפ"ק ויקבל סמכויות ניהול ופיקוד על האירוע בשטח במידה ועבר הכשרת ניהול חפ"ק.

 

נהלי דיבור כלליים

 • על המוקדן לדבר בצורה נאותה
 • על המוקדן חלה אחריות ייצוג הערוץ היחידה ומפקדיה בכבוד ומקצוענות
 • אין לקרוא לכונן ואו למוקדן ואו לאיש קשר אחר ולבקש ממנו שיעלה מולו בפרטי
 • אין להפריע בשעת רצף דיבור בין המוקדנים והכוננים וכל אחד ימתין לתורו
 • יש לדבר בקצרה ובשפה ברורה ולהימנע מדיבור ממושך יותר מ10 שניות למעט מקרים חריגים
 • אין לקלל ואו לפגוע באחר בכל מצב וסיבה! מקרה כזה הכונן יחסם מהגל הכללי ויוכל להמשיך שיח רק עם המוקדנים.
 • שפה ברוטלית מאיימת ומשמיצה תוביל להשעיה ויעלה לוועדת הפיקוד ואף לנשירה מהתפקיד.

 

נהלי בטחון שדה

 • אין להוציא בווצאפ ואו במדיה כתובה אחרת דיווחים אשר חלים עליהם צא"פ – צו איסור פרסום
 • בימי עימות / מלחמה – צבע אדום נפילות של טילים בישראל אין לדווח על מיקום הנפילות