דוברות יחידת בראל:
הודעה למתנדבי יחידת בראל ואזרחי ישראל בכללם.

הנרצח סמי מרציאנו ז"ל שנרצח, גופו בותר ונקבר ע"י שכניו. יובא למנוחות עולמים בטרם עת בהר המנוחות גבעת שאול בירושלים.
כתבה אודות הירצחו:

המצווה הגדולה שאיש ערירי זה שלא הזיק מעולם לאיש! לא מת לשוא והוא מהווה סמל לאומי למצוקה הקיימת במדינתנו. על פי צו השעה סמי מרציאנו ז"ל מצווה לאחדות ואהבת חינם. הבה נערוך לו כבוד אחרון וכולם כולם בלא יוצא מהכלל מתבקשים להגיע ללוויתו.

מקום הלוויה:
גבעת שאול, ירושלים הר המנוחות [צמוד לצומת "גינות סחרוב"]
יום שני 22/5/17 בשעה 17:00

בכאב
מימון יאיר
מפקד יחידת בראל

Print Friendly, PDF & Email