האם זה משחק מכור מראש
מי האשם ואם יש אשם מי אמור לעמוד למשפט או מי עוד אמור לעמוד למשפט

Print Friendly