f6ab613e-7828-4782-960e-8a6d764721d9דוד ורנסקי בן 76 מב"ש שנעדר נמצא ללא רוח חיים ברח' האורגים ע"י המשטרה ומתנדבי יחידת בראל ממרחב נגב. הנעדר יצא אתמול בבוקר מביתו ברח' זיסו בשכונה ג' ולא שב. הבוקר 7/9/16 בשעה 10:30 אותרה גופתו.

6/9/16 שעה 20:17 יוצאת הקפצה ביחידת בראל למחוז הדרומי. מתנדבים הוזנקו בניסיון לאתר את הנעדר במשך שעות אל תוך שעות הלילה המאוחרות ולא אותר. בתאום מוקדם עם שחר מתנדבי יחידת בראל ומשטרת ב"ש יצאו לסריקות חוזרות ובשעה 10:35 הנעדר אותר ללא רוח חיים.

המתנדבים שנותנים מעצמם את הטון בשטח ממחישים את החשיבות העליונה ליציאתם של מתנדבים ולסייע בכל תחום הן לקהילה ולמשטרה בינם גם איתור נעדרים וכו'… יישר כוח למתנדבים שלא הרפו עד למציאת הנעדר. ייש כוח

b57a3c1892cf02e6a12175de8ffff11f

מתנדבי יחידת בראל והמשטרה בזירה בה אותר הנעדר

 

Print Friendly, PDF & Email