שלום לך
?פתחנו אזור נוסף לשיחות מידע וייעול באמצעות "פורום" המתאים גם לנייד בו נוכל לכתוב לענות וכל המידע שכתבנו יישאר ולא יעלם בדקות כפי שקורה בווצאפ ובפייסבוק.

?חשוב, הרשמה תתבצע בשם: קוד זיהוי/פיקוד או, קוד זיהוי/פיקוד שם משפחה/פרטי. לא משנה הסדר וכך נוכל לזהות אחד את השני גם בפורום ניתן לשנות את השם בכל זמן גם לאחר ההרשמה בהמשך

?נא להתנהל במקצועיות, לשון נקייה! כבוד כלפי השני ויש לדעת שהפורום הוא הפנים שלנו כלפי חוץ והעולם. הרשם גם לעדכונים, זה בקלות. לפורום http://barel.tomply.co.il

איחולים והצלחה לכל המתנדבים ולמבקרי יחידת בראל

שלכם
מימון יאיר
מפקד יחידת בראל, בראל10

Print Friendly