כי ביום 1.10.2015 בשעת ערב 21:02 מרצחים תלשו את נשמתכם מגופכם הטהור לעיני ילדכם הרכים בקליעי עופרת מהולים בשנאה ורוע שטני.

נוחו בשלום על משכבכם ותזעקו בשמים על אוזלת ידה של מערכת הביטחון בישראל ובעולם המשיגים שקט רגעי על חשבונם של נשמות טהורות וגבוהות אלה.

נעמה ואיתם הנקין ז"ל, יחידת בראל מבכה עד אין קץ וזועקת יחד עמכם השמימה בכאב רב ובמיוחד בראותנו ילד בסרטון זה אבל ויתום רק בן תשע קורא קדיש על הוריו הנרצחים וסרטון זה ממחיש את תשובתה של ממשלת ישראל לא שונה מזו של התקשורת בישראל… והאם אלה הם שיגנו את הרצח או לא…

מצידם הם חוגגים את רצח היהודים והסרטון מראה מה קרה מייד לאחר הרצח ומוכיח מול מי יש לנו עסק מאז ומעולם! ימח שמם!

תהי נשמתכם צרורה בצרור החיים
יהי זכרכם ברוך
ת.נ.צ.ב.ה.
אמן.

Print Friendly, PDF & Email