אובמה – עשן ואש!
העולם זועק חרש להשמדת העם היהודי וכיבוש ישראל

אובמה - ישראלמלחמה גוג ומגוג שתתרחש לפני בוא הגאולה השלימה, תשמש לבירור סופי מי קשור לעם ישראל ולדרכו וראוי גם הוא להיכלל בגאולה הממשמשת ובאה, ומי מצטרף לצוררים ואינו ראוי להצלה ולישועה. –  מלחמת גוג מתוארת בתנ"ך מספר פעמים: ביחזקאל (פרקים ל"ח, ל"ט), בזכריה (פרקים י"ב, י"ג, י"ד), בישעיה (מ"ד), בדניאל (פרקים י"א, י"ב), ביואל (ד'), ואף בתהלים (פרקים ב', פ"ג ועוד). –  נפתח בדבריו של הנביא יחזקאל: "בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג, נשיא ראש, משך ותובל והנבא עליו"… הנביא מצווה להינבא על המהלך שיחתום את ההיסטוריה של המלחמות כולן… בשלב זה אנו שומעים את שמו של "הלוחם המרכזי" – גוג. להמשך הקריאה הקלק פה

 

  

הקדמה ל, ברק אובמה נחש
גוג ומגוג מתי יבוא המשיח – פלאי פלאים והרמז בצופן התורה!
בעקבות סערה זו יחידת בראל החלה את דרכה כדי לסייע לעם ישראל באשר הוא!

  

אובאמה נחש 1 לפי צפונות התורה מרתק!!

  

אובמה נחש 2 – מלחמת גוג ומגוג מתקרבת

  

אובמה נחש 3 – מלחמת גוג ומגוג לפי צפונות התורה

… והתשובה לאמת הדברים בסרטון הבא …
ואני חייב לציין שאת הסרטון הנ"ל ראיתי בשקידה רבה מתחילתו ועד סופו!

Print Friendly