פרטנר אורנגלאחר ניתוקים בלתי מבוקרים של חברת אורנג' המבצעת ניתוקים לא מבוקרים במספרי טלפון המיועדים למצבי חרום והצלת חיים אירועי ניתוקים חוזרים ונשנים פעם אחר פעם ללא בדיקה בירור או סיבת חוב כל שהוא.  עקב פעולות לא מבוקרות זאת חברת פרטנר אורנ' הוכרזה כלא אמינה ובחוסר רגישות בכל הקשור בהצלת חיים ובשל כך חברת פרטנר אורנ' הוכרזה כחברה המסכנת חיים בשל בצע כסף וממון.

על כן הוחלט ביחידת בראל להחליף את חברת פרטנר אורנג' בחברה רצינית אחרת.

 

Print Friendly, PDF & Email