???
יחידת בראל
מרכז מידע ודוברויות
הודעה בתפוצה ארצית
פורסם: שני 10/1/22

פתח דברים: יחידת בראל שקטה לזמן מה והיא עודנה קיימת שרירה מסייעת ומצילה חיים באופן פרטני באירועים חריגים.

לב הידיעה: כאמור צפי חזרה לפעילות מלאה היא כבר על הפרק.

סיבת הקפאת הפעילות, עוינים מחוץ ובית כולל חברים בעמותה עצמה. כאמור כולם התגלו ומידע רב שמור ברשותנו. מכך, התגבשה החלטה ובהמשך נפעל בהתאם למסקנות. נפרסם מסמך מוביל מסכם עם נספחים הכולל פרוטוקולים ובהחלט מידע רב עומד להיחשף לסגל, מתנדבים ולציבור כאחד. האדמה תרעד.

___________
מכל מקום, כבר בהקדם תצא הודעה רשמית לצורך קליטת חברי עמותה, אנשי סגל, חידוש תעודות תו-רכב וכן הליך כניסה לפעילות מבצעית מבוקרת.

 

התחברות לקבוצה המבצעית באזורך בוצאפ פנה בווצאפ דרך 0547677567

שלכם תמיד
בראל1, מימון יאיר
מייסד ומפקד יחידת בראל

Print Friendly, PDF & Email