ח ש י פ ה – !!!
אזרחי ישראל
עוקבי יחידת בראל
מתנדבי יחידת בראל

בקרוב נפרסם מדוע יחידת בראל נכנסה לקיפאון כמעט מוחלט ומדוע יחידת בראל הפסיקה את החיפושים אחר "הנעדר ישראל מכלוף" באופן מיידי שזה אומר, ש 99% לעיקר הסיבה שהנעדר "ישראל מכלוף" טרם אותר – וזה עד כה!

[ בלי קשר יחידת בראל פועלת באופן שוטף כדי להשאיר היעדרותו בתודעת הציבור ]

סיבוך זה החל בעיקר כטרמפ על תרומה שהתקבלה בסך 12.000 ש"ח "שחורים" שהופקדו לחשבון עמותת בראל ע"י הורי הנעדר פרידה ואביגדור מכלוף מרצונם הטוב ואשר הם הם ללא היגיון, שהפכו התרומה במהלך תסכולם בטענתם השקרי לסטטוס של תשלום בעבור החיפוש אחר ישראל מכלוף בנם הנעדר ואף הגישו תלונה אצל רשם העמותות והמשטרה הדדית עם אשת הנעדר איה אפשטיין מכלוף.
האומנם…

[ לסבר את העניין:
בגין התרומה הורי הנעדר קיבלו קבלה מהעמותה החתומה ע"י גלית בליק "דאז ועד מנהל בעמותת בראל וכן גם מורשית חתימה, יחד עם מורשה חתימה נוסף אלון שפירא " וכלה במכתב תודה מיחידת בראל חתום בידי "יאיר מימון, מפקד יחידת בראל" ]

לידיעה:
יחידת בראל פעלה באופן חריג ואגריסיבי 24/7 בסריקות אחר ישראל מכלוף בתיאום עם משטרת ישראל "תחנת הראל" יום ולילה כולל שבתות במשך 31 יממות עד לרגע בו שקיבלנו "מכתב ראשון, מתוך שלושה" מאת עו"ד קובי קמר מטעם אשת הנעדר איה אפשטיין מכלוף בדרישה להפסיק החיפושים לאלתר. אשת הנעדר במקביל טרחה והגישה תלונה פלילית במשטרה נגד יאיר מימון בגין גביית כספים על החיפושים וזה שקרי לחלוטין. כאמור, למשטרת ישראל הוצגו המסמכים הרלוונטים המפריכים את התלונה לאלתר.

[ במידה ועמותת בראל הייתה דורשת תשלום בעבור החיפושים, אזי שהיינו מגיעים לסכום של 5000 ש"ח כפול 31 ימים שהם סך 155.000 ש"ח ]

הסיפור המלא כולל כל הראיות מורכבים הרבה יותר ויפורסמו בשעתם.

כפי שכבר ברור לכל עם ישראל, ישראל מכלוף טרם אותר!

"על כן, נשאלת השאלה;
מדוע לנהוג כך נגד יחידת בראל "היחידים שחיפשו" בעוד שהתקווה האחרונה לאיתרו תלויה ועומדת על כתפי יחידת בראל ובלבד"

יחידת בראל & עמותת בראל
בעניין, #_נעדר_ישראל_מכלוף

Print Friendly, PDF & Email